ولایت بایگانی خانه > ولایت

عیدانه ولایت شما می توانید نذورات خود را در هر مناسبت از طریق روش هایی که در این صفحه بیان خواهد شد پرداخت نمایید.   السلام علی ربیع الأنام و نضرة الایام باورش سخت است اما به حساب و کتاب های این دنیایی، حالا هزار و صد و هشتاد و چهار سال است که خورشیدمان […]

السلام علی ربیع الأنام و نضرة الایام باورش سخت است اما به حساب و کتاب های این دنیایی، حالا هزار و صد و هشتاد و چهار سال است که خورشیدمان در پسِ ابرهاست! گرچه گرمای محبت و نور هدایتش را با دل و جان حس می کنیم اما قرن هاست که چشمان مان از فیضِ […]